قهرمانان
جمال چاوشی فر قهرمان شنا
روایتی از زندگی و فعالیت های ورزشی قهرمانان المپیک می باشد که در مقابل ورزشکاران رژیم صهیونیستی حاضر به مسابقه نشدند
ebmed-type
50.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد