مثبت افق
قسمت چهاردهم
مثبت افق این هفته با موضوع گفتگو اسماعیل حریری و محسن اسلامزاده درباره مستند های قصر قند و پل معلق
همچنین معرفی برخی مستند ها و برنامه های نوروز 97
ebmed-type
163.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
24 نظر در انتظار تاييد