نسخه
سید ضیاءالدین تابعی
مستند نسخه روایتی از زندگی سید ضیاءالدین تابعی (۱۳۲۴ استهبان) پزشک و آسیب‌شناس تشریحی و بالینی و رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
ebmed-type
130.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
37 نظر در انتظار تاييد