مسئله خدا
مستند «مسئله خدا» درباره تلاش طرفداران کفر جدید برای ایجاد تضاد میان علم و دین
ebmed-type
123.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
47 نظر در انتظار تاييد