همسایه آسمان
مستند «همسایه آسمان» درباره زندگی مردم بولیوی و ویژگی های طبیعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور
ebmed-type
124.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
28 نظر در انتظار تاييد