اصل قصه
نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟
مستند اصل قصه مصاحبه با برخی فعالان و كارشناسان حوزه نشر، همچون محمد حمزه‌زاده، ناصر فكوهی، مجدالدین معلمی و حسام الدین مطهری به بررسی مزایا و معایب نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران برای حیات نشر كشور می‌پردازد و قصد دارد به این پرسش که «نمایشگاه كتاب؛ یا فروشگاه كتاب؟» پاسخ دهد.
ebmed-type
88.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
10 نظر در انتظار تاييد