چهار سوارکار
قسمت دوم
«چهار سوار» نام فیلم مستندی از راس اشکرافت است که به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. این فیلم به قول سازنده‌اش نه به دنبال برملا کردن توطئه‌ها و نه به دنبال ایجاد وحشت در میان مردم و نه حتی دنبال نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سیاستمداران و بانکداران آمریکایی است، این مستند می‌خواهد سیستمی را بررسی کند و روش‌های اصلاح آن را به دنیا پیشنهاد دهد.
ebmed-type
57.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد