خیرالنساء
مستند خیرالنسا زندگی پیرزنی را به تصویر می کشد که با همت و غیرت مثال زدنی در طول هشت سال جنگ تحمیلی خانه خود را در روستای صدخرو تبدیل به پایگاهی برای پشتیبانی جنگ کرده است.
ebmed-type
86.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
35 نظر در انتظار تاييد