یه لقمه نون
فعالیت های گروهی از معلولان
، قسمتی دیگر از مجموعه مستند «یک لقمه نون» با موضوع کسب روزی حلال و تلاش برای رضایت الهی در موضوع امرار معاش، سه شنبه این هفته از شبکه افق پخش می شود.
در این قسمت شاهد فعالیت گروهی از معلولان و مددجویانی هستیم که با وجود نقص عضو، به دنبال کار و تلاش برای گذران زندگی و مفید بودن در اجتماع هستند.
ebmed-type
145.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
21 نظر در انتظار تاييد