قیام لله
سایبان
این قسمت از مستند قیام لله با موضوع تلاش های جهادگران برای آباد سازی روستاهای کرمان
ebmed-type
68.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد