قیام لله
دست خورشید
در قسمتی دیگر از این مجموعه، به فعالیت های عزیز غفاری پیرمرد روشندلی می پردازد که 26 سال در مسجد جامع قدیم روستای سده استان فارس پیش نمازی می کند.
او 75 سال سن دارد و می گوید همیشه دعایش این بود که یک لقمه نان حلال در بیاورد تا بتواند با آّبرو زندگی کند به همین دلیل در کنار فعالیت های مذهبی، به کار کشاورزی و باغداری هم می پردازد.
ebmed-type
75.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد