قیام لله
اینجانب صاحب علی
صاحب علی، روحانی فعال در یکی از روستاهای شهرستان مرند که علاوه بر وظایف روحانیت، به کار باغداری و فروش محصولات خود نیز اشتغال دارد
ebmed-type
69.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد