قیام لله
ما بسیاریم
قسمتی دیگر از مجموعه مستند «قیام لله» درباره تلاش شبانه روزی یک زن که شوهرش بر اثر سانحه در بستر بیماریست
ebmed-type
67.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد