قیام لله
تار و پود آسمانی
قمت بیستم مستند قیام لله به فعالیت های دختری جوان در یزد پرداخته می شود.
محبوبه زارعیان دختری است که در کودکی بر اثر حادثه بینایی خود را از دست داده و تصمیم می گیرد دستمال بافی که از صنایع دستی قدیمی اردکان یزد می باشد را احیا کند.
ebmed-type
103.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد