نوآوران
نوآوری های حوزه صنعت هوایی
بررسی نوآوری ها و توانایی های حوزه صنعت هوایی (ایر استارتر هواپیما، شبیه ساز پرواز، هلیکوپتر تک نفره)
ebmed-type
174.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد