نوآوران
با موضوع معرفی نخستین خودروی آفرود دست ساز جهان
در اين برنامه و در هر قسمت از بين جوانان موفق كشورمان كه ايده يا طرحي جديد ارائه داده اند و اين كارشان گامي رو به جلو براي پيشرفت ايران اسلامي محسوب مي شود حضور مي يابند.
اين طرح ها در همه حوزه ها اعم از حمل و نقل، خودروسازي، پزشكي، طراحي خودرو، طراحي صنعتي و ... هستند.
ebmed-type
228.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
17 نظر در انتظار تاييد