فیلم سینمایی
جان کیو
جانی کیو با بازی دنزل واشنگتن داستان مردیست که بدلیل نداشتن پول عمل قلب پسرش را انجام نمی دهد در بیمارستان گروگان گیری میکند...
ebmed-type
262.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد