فیلم سینمایی
تیغ آفتاب
علی خان، پس از سال‌ها زندگی در کوهستان با همسر و دخترش به زادگاه خود بازمی‌گردد تا انگیزهٔ قتل برادرش را که به دست عوامل خان کشته شده است روشن کند...
ebmed-type
349.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد