فیلم سینمایی
لکنت
روایت زندگی پسر بچه ایی روستایی است که قصد دارد با راهنمایی معلم خود وبوسیله کتاب ، لکنت زبان خواهرخود را برطرف کند.
ebmed-type
261.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد