فیلم سینمایی
گزارش پلیکان
خلاصه فیلم: درپی قتل قاضی روزبنرگ ، دانشجوی جوان رشته حقوق « داربی شاو» به همراه نامزدش توماس کالاهان تحقیقاتی را برای یافتن قاتل او آغازمی کنند . داربی با بررسی اسناد و مدارک متوجه می شود که کاخ سفید ، اف بی آی و شخص رئیس جمهورآمریکا با همدستی یکدیگر و استخدام یک تروریست نقشه این قتل را به اجرا گذاشته اند .
ebmed-type
349.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد