فیلم سینمایی
فیلادلفی
فیلادلفی فیلمی به کارگردانی اسماعیل رحیم‌زاده، سیدمجتبی اسدی پور محصول سال ۱۳۸۹ است.

گروهی برای رساندن آذوقه و دارو از طریق تونل‌های زیرزمینی از مرز رفح مصر به مرز رفح غزه اقدام می‌کنند که در طول مسیر اتفاقاتی برایشان رخ می‌دهد…
ebmed-type
176.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد