فیلم سینمایی
آسمان سمی
زنی بنام "آن هچ" در سازمان بهداشت جهانی فعالیت دارد و به تازگی یک بیماری همه گیر پخش شده و او ادعا می کند که دولت پشت پرده ی این قضایا مخفی شده و می خواهد اسرار آن را فاش سازد و...
ebmed-type
367.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد