فیلم سینمایی
مسیر ایرلندی
خلاصه داستان: فیلم داستان یک پیمانکار امنیتی خصوصی در عراق است که توضیحات رسمی در مورد مرگ دوستانش را نپذیرفته و تصمیم می گیرد خودش حقیقت را کشف کند…
ebmed-type
184.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد