فیلم سینمایی
عروس افغان
«عروس افغان» قصه جوان افغانستانی به نام «گل محمد» است که برای تهیه شیربهای دختری که سخت به او دلبسته است، به پاکستان می‌رود و در آنجا به کارهای مختلفی چون روزنامه فروشی، جاروکشی و... مشغول می‌شود. گل محمد زمانی به افغانستان بر می‌گردد که رژیم طالبان عوض شده و به او خبرمی‌دهند که در غیاب او، دختر مورد نظرش ازدواج کرده است، اما... .
ebmed-type
195.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد