فیلم سینمایی
یتیم خانه ایران
داستان این فیلم در سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۰ می‌گذرد که در زمان احمدشاه قاجار، بر اثر قحطی ناشی از خیانت انگلیس‌ها، ۹ میلیون از مردم ایران جان باختند. در ان زمان جمعیت ایران ۲۰ میلیون بود.
ebmed-type
326.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
282 نظر در انتظار تاييد