فیلم سینمایی
وال استریت
خلاصه داستان: کارگزار جوان بورس، باد فاکس (چارلی شین) باید میان معیارهای کار و زندگی پدرش و قهرمان وال استریت، گوردون گکو (داگلاس) یکی را انتخاب کند.
ebmed-type
436.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد