فیلم سینمایی
غلاف تمام فلزی
این فیلم به نقد خشونت بیش از اندازه در تبدیل کردن جوانان عادی آمریکایی به قاتلینی بی رحم و ماشین کشتار ارتش آمریکا می‌پردازد. همچنین نقدی بر جنگ علی‌الخصوص جنگ ویتنام دارد. غلاف تمام فلزی یکی از بهترین فیلم‌های دربارهٔ بوجود آمدن معضلات روانی جنگ بر روح و روان سربازان است.
ebmed-type
275.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد