فیلم سینمایی
کاوشگری مبهم
محصول آمریکا - 2006

حلاصه داستان:

این انیمیشن آینده بسیار نزدیک را به تصویر می کشد که جامعه درگیر داروهای مخدر خطرناکی شده است و پلیس مخفی در جستجوی فروشنده های اصلی این مواد است. پلیس های مخفی هنگام حضور در اداره پلیس برای آنکه شناسایی نشوند لباس خاصی را می پوشند که چهره و لباس آنها...
ebmed-type
220.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد