فیلم سینمایی
پایان بازی
خلاصه داستان:
رئیس جمهور آمریکا که میخواهد در مراسم توزیع جوایز در یک دانشگاه شرکت کند، ترور می‌شود. خبرنگاری به نام کیت نیز می‌خواهد برای پی بردن به قصد ضارب، در مورد این ماجرا تحقیق کند.
ebmed-type
233.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد