فیلم سینمایی
ولایت عشق
موضوع داستان در رابطه با زندگی امام علی بن موسی الرضا و آوردن او به مرو و دوران سخت نیابت او و درگذشتش است.
ebmed-type
224.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد