عصرانه
بررسی موضوعات متنوع همچون ارتباط برخی پزشکان با شبکه قاچاق دارو
مجله خبری شبکه افق که هر روز در نوبت عصر از این شبکه پخش می شود؛ «عصرانه» شامل مرور مهمترین اخبار و گزارش های تصویری منتشر شده در روزنامه ها و جراید و نشریات دیجیتال است.
«عصرانه» با توجه به جدول پخش نیمه اول و دوم سال، عصر هر روز شنبه تا چهارشنبه به روی آنتن شبکه افق می رود.
مدیر تولید: حمید جوادی
ebmed-type
237.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
17 نظر در انتظار تاييد