عصرانه
طرح موضوعات مختلف همچون نگرانی اساتید دانشگاه ها از گسترش زمین خواری
مجله خبری شبکه افق که هر روز در نوبت عصر از این شبکه پخش می شود؛ «عصرانه» شامل مرور مهمترین اخبار و گزارش های تصویری منتشر شده در روزنامه ها و جراید و نشریات دیجیتال است.
«عصرانه» با توجه به جدول پخش نیمه اول و دوم سال، عصر هر روز شنبه تا چهارشنبه به روی آنتن شبکه افق می رود.
مدیر تولید: حمید جوادی
ebmed-type
204.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد