تمهیدات تشویقی نظام وظیفه برای سربازان متاهل
سردار ابراهیم کریمی جانشین معاونت وظیفه عمومی ناجا در برنامه عصرانه شبکه افق با اشاره به تمهیدات تشویقی در نظر گرفته شده برای سربازان متاهل گفت: مدیریت امور به نحوی است که افراد تشویق به تاهل می شوند برای سربازانی که فرزند دارند شرایط ویژه تری نیز در نظر گرفته می شود.
تلاش می شود متاهلین در نزدیک ترین پادگان به محل زندگی خویش مشغول به خدمت شوند، میزان مرخصی آنان با میزان مرخصی پرسنل کادر یکسان شده است و سه روز در هفته باید نهایتا تا ساعت 14 از پادگان مرخص شوند.
ebmed-type
10.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد