سه جوان بحرینی برای چه توسط رژیم این کشور اعدام شدند
محمد حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه ای در برنامه عصرانه شبکه افق گفت: رژیم بحرین ادعا می کند که این سه جوان بمب گذاری کرده اند که منجر به مرگ چند نظامی از جمله یک افسر اماراتی شده است که خود نشان دهنده حضور این نیروهای اشغالگر در بحرین است.
بعلاوه اینکه سازمان عفو بین الملل ادعاهای رژیم بحرین را رد کرده و گفته که کلیه اعترافاتی که از این جوانان گرفته شده زیر شکنجه بوده و فاقد اعتبار است.
لذا ما حتی نمی دانیم مورد ادعایی واقعا کار آنها بوده است یا خیر.
ebmed-type
8.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد