گفتگو با کاپیتان قاسمی خلبا ن خبرساز ایام اربعین حسینی
بخشی از گفتگوی برنامه عصرانه شبکه افق
با کاپیتان حسن قاسمی، خلبان خبرساز ایام اربعین حسینی در پرواز نجف به تهران
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد
13 نظر در انتظار تاييد