ماجرای شوخی جالب کارشناس هواشناسی از زبان امیر سرکرده
امیر سرکرده کارشناس هواشناسی خبر در برنامه عصرانه شبکه افق، ماجرای شوخی جالبش درباره بی اعتمادی به هوا و آمریکا را اینگونه بیان کرد ...
ebmed-type
27.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد