گزیده ای از گفتگو با خبرنگار سابق صدا و سیما در فرانسه
در جریان مذاکرات هتل کوبورگ رسانه های غربی شایعه کرده بودند که امشب دیگر همه چیز تمام است.
من که در حیاط هتل بودم با صدای بلند از آقای ظریف که در بالکن طبقه چهارم ایستاده بود همین سوال را پرسیدم و پاسخ منفی وی باعث شد فضایی که درست کرده بودند شکسته شود.
ebmed-type
9.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد