نامی از هزاران نام
شهید علی تاج احمدی
مجموعه مستند «نامی از هزاران نام» درباره شهدای هنرمندان دوران انقلاب و دفاع مقدس است و در هر قسمت، یکی از این شهدا معرفی می شود.
ebmed-type
44.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
91 نظر در انتظار تاييد