بوی تلخ چرم
روایتی از صنعت چرم و کفش تبریز به عنوان یکی از صنایع استراتژیک این خطه از کشورمان
روایتی از صنعت چرم و کفش تبریز به عنوان یکی از صنایع استراتژیک این خطه از کشورمان
ebmed-type
59.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
35 نظر در انتظار تاييد