روشنا - مباحث استاد رحیم پور
"خلیج فارس" ، نبردتاریخی "استعمار و ضداستعمار"
"خلیج فارس" ، نبردتاریخی "استعمار و ضداستعمار"
(تمدن سازی ، نبرد دریایی و سرمایه داری)
بمناسبت "روز خلیج فارس" _ درجمع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی _ بندرعباس 1391
ebmed-type
174.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد