روشنا - مباحث استاد رحیم پور
فلسفه "انقلاب فرهنگی" و بازخوانی "مسئولیتهای زمین مانده"
فلسفه "انقلاب فرهنگی" و بازخوانی "مسئولیتهای زمین مانده"
گزیده ای از سخنرانی در نماز جمعه تهران _ سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی _مصلای تهران _ ۲۳.۹.۱۳۹۷
ebmed-type
106.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد