روشنا - مباحث استاد رحیم پور
قطعنامه 598؛ چرا و چگونه؟
پاسخ برخی سوالات پیرامون قطعنامه 598 و چرایی پذیرش آن از سوی ایران، روی آنتن می رود.
این سخنرانی «پاسخ به چند پرسش» نام دارد و در راستای پاسخگویی به شبهات نسل امروز درباره جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه شورای امنیت برای پایان جنگ صورت گرفته است.
ebmed-type
86.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد