روشنا - مباحث استاد رحیم پور
امام صادق(ع) و استراتژی جذب و دفع فرهنگی
امام صادق(ع) و استراتژی جذب و دفع فرهنگی (جغرافیای مدارا در تاریخ مبارزه)/ سخنرانی در جمع دانشجویان حوزه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
ebmed-type
138.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد