روشنا - مباحث استاد رحیم پور
روحانیت، موقعیت و کارآمدی
روحانیت، موقعیت و کارآمدی
(شهید بهشتی از لباس و شئونات علمای دین می گوید)
به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی

در حضور جامعه روحانیت مبارز شهرستان شمیران
ebmed-type
97.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد