روشنا - مباحث استاد رحیم پور
صف بندی بشریت در قرآن کریم
حق و باطل، نبرد بدون اتش بس

همایش تشکل های قرآنی در دانشگاه علوم پزشکی کشور - مشهد مقدس - رمضان 1396
ebmed-type
249.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد