روشنا - مباحث استاد رحیم پور
عشق ناتمام
سخنرانی رحیم پور ازغدی در جمع راهیان نور -"روز شهید" و "روز راهیان نور"- نوروز ۱۳۹۲ -

عشق ناتمام
(تنها ره سعادت ؛ "ایمان ،جهاد ، شهادت")
ebmed-type
132.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد