روشنا - مباحث استاد رحیم پور
سائیدن "انقلاب" و تبدیل "امام" به "اسطوره"
این قسمت از برنامه روشنا با عنوان سائیدن "انقلاب" و تبدیل "امام" به "اسطوره" ( پاسخ امام خمینی به چندشبهه) / دهه فجر -بازخوانی وصیتنامه سیاسی امام - ۱۲بهمن ۱۳۹۴
ebmed-type
82.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد