روشنا - مباحث استاد رحیم پور
پیشگامان اصلاحات درجامعه ایرانی
برنامه «روشنا» سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی با عنوان پیشگامان اصلاحات در جامعه ایرانی ویژه سالگشت شهادت نواب صفوی و یارانش
ebmed-type
258.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد