روشنا - مباحث استاد رحیم پور
هجوم به "مردمسالاری دینی" ازدرون وبیرون
برنامه این هفته روشنا با موضوع هجوم به "مردمسالاری دینی" ازدرون وبیرون در (سالگشت حماسه ملی ۹ دی) و درجمع برادران ارتش جمهوری اسلامی-۹دی ۱۳۹۳
ebmed-type
119.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد