روشنا - مباحث استاد رحیم پور
رسانه و تخیل سالاری (قسمت دوم)
استاد رحیم پورازغدی در این برنامه به باید ها و نباید های رسانه اسلامی اشاره کرده و تحلیلی از سلطه و دروغ های رسانه ای غرب داشته اند.
ebmed-type
280.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد